دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران:توسعه بانکرینگ ایران در خلیج فارس به عزم ملی نیاز دارد

دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران با اشاره به اینکه توسعه صنعت بانکرینگ یکی از دغدغه‎های مهم کشور است، گفت: با توجه به اینکه نفت و انرژی‎های مختلف یک ثروت ملی است ، توسعه سوخت‎رسانی دریایی در خلیج فارس نیز نیاز به یک همت و عزم ملی داریم.

محمدرضا فیاض امروز در سمینار  تخصصی سوخت رسانی دریایی در خلیج فارس اظهار کرد: آمار و ارقام حکایت از آن دارد که ما شانس و فرصت های زیادی را در صنعت بانکرینگ از دست دادهایم بنابراین باید همگی دست به دست هم دهیم تا بتوانیم ابتدا این کار را به صورت ملی شروع کرده و در مرحله دوم عقب ماندگیهای خود را جبران کنیم.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر ۸۰ درصد از تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی صورت میگیرد، افزود: این حجم حمل و نقل دریایی بدون سوخترسانی به کشتیها غیر ممکن است بنابراین اگر در نظر بگیریم که هر شناور در هر روز نیاز به ۱۰۰ تن نفت کوره دارد به یک رقم نجومی و افسانه ای برای سوخت رسانی دریایی می رسیم.

فیاض خاطرنشان کرد:سوخت رسانی به حمل و نقل دریایی در ۴۰۰ بندر مهم دنیا انجام میشود که منطقه ما سهم مهمی در این زمینه دارد.

به گفته وی، ۲۲ درصد از  صنعت بانکرینگ را سه بندر مهم دنیا انجام میدهند که فجیره امارات یکی از این مناطق است .

دبیر انجمن صنعت بانکرینگ با اشاره به وسعت و جمعیت کم امارات افزود : فجیره ۳۰ درصد از نیاز خود به نفت کوره را از ایران تامین میکند این در حالی است که ما سهم چندانی در این زمینه نداریم.

وی گفت: ما با داشتن ۱۴۰۰ کیلومتر مرز دریایی در جنوب کشور و بنادر متعدد و ناوگان قابل توجه،  نتیجه عکس نسبت به عملکرد امارات داریم به عبارت  در صنعت بانکرینگ دستاورد خوبی با توجه به موقعیت کشور نداشته ایم.

فیاض اظهار کرد: وزارت و شرکت ملی نفت، سازمان بنادر و بخش خصوصی به عنوان سه ضلع مهم صنعت سوخت رسانی به شناورها  وجود دارد که این سه ضلع باید از بخشی کار کردن دست برداشته و با همکاری بتوانند سهم ایران در بانکرینگ منطقه  افزایش دهند.

دبیر انجمن صنعت بانکرینگ تصریح کرد: اساس کار سوخترسانی دریایی در اختیار سازمان بنادر است که باید با امکانات خود دو ضلع دیگر را نیز به کار گرفته  و با ادامه دادن این قبیل سمینارها ،  توسعه سوخت رسانی دریایی را در کشور کلید بزند.

وی گفت باید با همکاری بنادر، شرکت نفت و انجمن بانکرینگ موانع را شناسایی و برطرف کنیم و محورهای فعالیت در بانکرینگ را  مورد بازبینی و تجدید نظر  قرار داده و با اصلاح آنها از موانع عبور کرده و به سهم خوبی از  سوخت رسانی دریایی برسیم.

فیاض با بیان اینکه ما می توانیم بانکرینگ منطقه را در دست بگیریم درصورتی که رقبای خود را بشناسیم و با عزم  ملی  در این بخش کار کنیم  افزود :در حالی که امارات در بعضی سالها ۲۷ میلیارد دلار  از بانکرینگ درآمد داشته ما فقط سه تا چهار میلیارد دلار در سال از این صنعت درآمد داشتهایم این در حالی است که فقط در ۱۲ سال گذشته تنها  یک سال توانستیم به رکورد خوبی در این زمینه دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه می توانیم سهم خوبی را از بانکرینگ منطقه را به خود اختصاص بدهیم گفت:حتی می توانیم با رسیدن به این سهم، نفت کوره را به امارات هم بفروشیم.

فیاض در پایان گفت: باید با تداوم این نشستها توسط ارگانهای مرتبط، موانع توسعه صنعت بانکرینگ را شناسایی کنیم و در جهت  افزایش سهم خود از بانکرینگ منطقه گام برداریم.

به گزارش مارین تایمز ، نخستین سمینارسوخترسانی دریایی در خلیج فارس هم اکنون در محل سازمان بنادر و دریانوردی در حال برگزاری است.

منبع: مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان