درباره مابیشتر

شرکت کشتیرانی و سوخترسانی ستاره نیلگون لیان ( سهامی خاص ) با سرمایه ثبتی 40/000/000/000 ریال در تاریخ 1387/05/22 دراداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان بوشهر وبا مجوز کشتیرانی بشماره  35718 و مجوز سوخترسانی بشماره 13796 صادره از اداره کل بنادرودریانوردی استان بوشهر به ثبت رسیده و در بنادربوشهر، عسلویه و جزیره کیش فعالیت خودرا آغاز و تاکنون با انجام کلیه امورکشتیرانی و سوخترسانی به انواع شناورهای تحت نمایندگی خود اعم از کروبوت ، یدک کش ، سوپلای بوت ، جنرال کارگو ، نفتکش و سایر شناورهای متقاضی سوخت و تامین انواع شناورهای موردنیاز کارفرمایان و صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی فعالیت مینماید
 
برای دانلود رزومه شرکت کلیک کنید.

آخرین اخباربیشتر

گالریبیشتر