تشکیل انجمن جدید توسط سرمایه‌گذاران صنعت سوخت‌رسانی: انجمن صنعت سوخت سنگاپور

ABIS روز سه‌شنبه، ۲۴ آگوست ۲۰۱۶ اعلام کرد: صاحبان  صنعت سوخت سنگاپور برای رسیدگی به نیاز‌های این صنعت انجمن جدیدی را تشکیل داده‌اند. ABIS اظهار کرد، به منظور بهبود کیفیت خدمات، اعضای این انجمن تنها به شرکتهای کوچک و متوسط محدود نخواهد شد. یکی از وظایف مهم این انجمن برگزاری دوره های آموزشی درباره‌ی بانکرینگ جریان سنج جرمی (MFM) می‌باشد که در ژانویه به یکی از مسائل الزامی در این حوزه تبدیل شده است،  بانکرینگ مایع گاز طبیعی نیز از دیگر موضوعات این دوره‌های آموزشی می‌باشد.

یک گروه متمرکز برای بررسی مراحل سوخت رسانی اعضای موجود، به منظور همتراز شدن با نیاز‌های موجود در دستورالعمل‌های سوخت رسانی جدید MFM تشکیل شده است. دبیر افتخاری ABIS، Kwok Fook Sing بیان کرد: با الزامی شدن TR48 در ژانویه سال آینده، این انجمن وظایف اساسی خود را بهتر ایفا خواهد کرد.

این گروه شامل تامین کنندگان سوخت، صاحبان کشتی، خریداران سوخت، معامله‌گران نفتی، کارشناسان فنی در زمینه تست سوخت و مشاور حقوقی و فروشندگان MFM می‌باشد. ABIS  گفت، سازمان‌های ملی سنگاپور، مانند آژانس تجارت و کسب و کار، SPRING و مقامات دریایی و بنادر سنگاپور نیز در این طرح شرکت خواهند داشت.

Kwok اظهار کرد، ABIS  نیز مانند گروه متمرکز، ۲۹ عضو از ۲۴ شرکت از صنعت سوخت رسانی را داراست. گروه سوخت رسان تنها شامل فراهم کنندگان سوختی نمی‌شود، بلکه سرمایه گذاران مربوط به این حوزه نیز برای اولین بار در سنگاپور برای تشکیل چنین سازمانی گرد هم آمده‌اند.

یکی دیگر از وظایف این انجمن همکاری با نهاد‌های ملی به منظور بهبود استاندارد‌های صنعت، توسعه و ارائه برنامه‌های آموزشی برای ارتقا حرفه و بهره‌وری اعضای گروه است.

منبع: نیاز دریا/ شبکه خبری دریایی